Požeminių komunikacijų įrengimas

Įrengiame požemines komunikacijas – požemines vandentiekio trasas, drenažą, pralaidas, lietaus nuotekų bei fekalinę kanalizaciją, atliekame buitinių nuotekų valymo įrenginių montažo bei kitus panašius darbus.


Ilgametė kvalifikuotų specialistų kolektyvo patirtis Inžinerinių tinklų ir su jais susietose srityse užtikrina aukštos kokybės šios srities darbus, numatytus Statybos techniniame reglamente, kuriuos suteikia teisę dirbti apgintas Kvalifikacijos atestatas.

Galime atlikti praktiškai visus Inžinerinių tinklų darbus, kurių pagrindiniai – magistralinių vamzdynų tinklų įrengimas, tiesimas ir montavimas bei kiti neatsiejami darbai:
Vandentiekio magistralinių vamzdynų linijos
Lietaus nuotekų šalinimo magistralinis vamzdynų tinklas (anksčiau-lietaus kanalizacija)
Buitinių nuotekų šalinimo magistralinių vamzdynų tinklas (anksčiau-buitinės kanalizacijos)
Senų magistralinių vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų  šalinimo vamzdynų renovavimas, planinis atnaujinimas.

WordPress Themes